สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 11 ครั้ง

สวัสดีคุณครู อำเภอคำชะอี ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 34 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 17 พ.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 110 ครั้ง

การทดสอบความสามาถ พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 116 ครั้ง

การเก็บข้อมูล/ประเมินผลการปฎิบัติงานสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 92 ครั้ง

ปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบวุฒิบัตร อนุบาล 3/ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 171 ครั้ง

ทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 67 ครั้ง

งานกีฬานักเรียนเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 69 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ป.1-3 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 66 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 51 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี ระดับชั้น ป.๔-ม.๓ ของเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 50 ครั้ง

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 รับการประเมิน สมศ.รอบ 4 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 63 ครั้ง

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 57 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 252 ครั้ง

แห่ธงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 อำเภอคำชะอี ระดับเขตการศึกษา

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 43 ครั้ง

งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด 111 ปี" โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 55 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 38 ครั้ง

กิจกรรมถวายพวงมาลา และกล่าวถวาย ราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2565 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 264 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 9 หน้า