สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

ณัฐนันท์ มานิตย์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2566 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 346 ครั้ง

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมาตรการความปลอดภัย ศป.สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2566 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 290 ครั้ง

การดำเนินงานของศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2566 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 676 ครั้ง

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 1973 ครั้ง

แนวทางการเยี่ยมบ้าน ปี 2565

วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 2518 ครั้ง

การประชุมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 1020 ครั้ง

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 1524 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 3233 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 1826 ครั้ง

คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 7885 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2564 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 1410 ครั้ง

ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 20 มี.ค. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 3940 ครั้ง

คู่มือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 9219 ครั้ง

คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 1301944 ครั้ง

คู่มือการจำหน่ายนักเรียน

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 5187 ครั้ง

คู่มือแนวทางการรับนักเรียน

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 9104 ครั้ง

ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 2518 ครั้ง

ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 16 ส.ค. 2562 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 5657 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า