สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

ณัฐนันท์ มานิตย์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 20 ครั้ง

แนวทางการเยี่ยมบ้าน ปี 2565

วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 733 ครั้ง

การประชุมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 577 ครั้ง

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 759 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 1426 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 1312 ครั้ง

คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2565 โดย ณัฐนันท์ มานิตย์ อ่าน 5608 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2564 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 1128 ครั้ง

ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 20 มี.ค. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 3723 ครั้ง

คู่มือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 8294 ครั้ง

คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 10059 ครั้ง

คู่มือการจำหน่ายนักเรียน

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 4368 ครั้ง

คู่มือแนวทางการรับนักเรียน

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 7785 ครั้ง

ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2563 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 2363 ครั้ง

ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 16 ส.ค. 2562 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 5337 ครั้ง

ข้อมูลการสำมะโนประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ. 2554 - ปี พ.ศ. 2560

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2562 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 5744 ครั้ง

แนวทางการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบ

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2561 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 1748 ครั้ง

คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

วันที่โพสต์ 22 พ.ย. 2561 โดย วงศ์คำ ถิ่นวัน อ่าน 1429 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า