สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

สิทธิชัย มุทุกันต์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน งานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 39 ครั้ง

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่โพสต์ 19 มิ.ย. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 40 ครั้ง

มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 351 ครั้ง

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2567 โดย สิทธิชัย มุทุกันต์ อ่าน 381 ครั้ง

ขั้นตอนการขอรับบริการการออกหนังสือรับรองสิทธิ ธอส/การขอหนังสือรับรอง การหักเงินเดือน/ยินยอมให้หักเงินเดือน

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2566 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 957 ครั้ง

มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่อง กำกับดูแล

วันที่โพสต์ 3 พ.ค. 2566 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 982 ครั้ง

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการ (แก้ไข้เพิ่มเติม)

วันที่โพสต์ 24 เม.ย. 2566 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 756 ครั้ง

มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แก้ไข้เพิ่มเติม)

วันที่โพสต์ 24 เม.ย. 2566 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 498 ครั้ง

มาตรฐานกลุ่มอำนวยการ

วันที่โพสต์ 20 เม.ย. 2566 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 751 ครั้ง

ประกาศ ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 20 เม.ย. 2566 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 465 ครั้ง

ประกาศ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

วันที่โพสต์ 20 เม.ย. 2566 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 406 ครั้ง

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2566 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 423 ครั้ง

มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2566 โดย นวิน เข็มทอง อ่าน 468 ครั้ง

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2565 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1053 ครั้ง

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2565 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1076 ครั้ง

มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ

วันที่โพสต์ 23 พ.ค. 2565 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1904 ครั้ง

คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่โพสต์ 27 ม.ค. 2565 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1092 ครั้ง

คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่โพสต์ 30 ธ.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 2952 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า