สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านคำสร้อย

โพสต์เมื่อ : 12 ก.ย. 2566 เวลา 13:04 น. IP: 125.27.252.203
แชร์ให้เพื่อน

 12 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านคำสร้อย นำโดย นายกานต์ นักลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย

ดำเนินการเตรียมความพร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน)

และเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ปีการศึกษา 2566  โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1.นายกานต์ นักลำ ผู้อำนวยการเชียวชาญ โรงเรียนบ้านคำสร้อย

2.นางกนกพร พั่วพันธ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ

3.นางกิ่งแก้ว สิงห์ทอ’ ครูชำนาญการพิเศษ

4.นายราชวัฒน์ ปัททุม ครูชำนาญการพิเศษ

5.นางศิญาภรณ์ เผ่าภูไทย ครูชำนาญการพิเศษ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)