สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ : เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE

โพสต์เมื่อ : 24 มี.ค. 2566 เวลา 20:16 น. IP: 171.6.56.214
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE"

         วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE" เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้านวิชาการ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)