สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : 22 พ.ย. 2565 เวลา 20:03 น. IP: 159.192.220.249, 159.192.220.2
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ นำโดย นางปิยะมาศ สิงห์ป้อง และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีท่าน ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง ผอ.โรงเรียนบ้านชะโนด ๑ ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการนิเทศ ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)