สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : 22 พ.ย. 2565 เวลา 20:03 น. IP: 159.192.220.249, 159.192.220.2
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ นำโดย นางปิยะมาศ สิงห์ป้อง และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีท่าน ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง ผอ.โรงเรียนบ้านชะโนด ๑ ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการนิเทศ ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)