สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 6"

โพสต์เมื่อ : 6 ก.ย. 2565 เวลา 07:41 น. IP: 183.89.213.145, 183.89.213.145
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนคุณครูระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ กว่า 1200 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 6" ทางโรงเรียนบ้านตูมหวานได้ส่งคุณครูสุวิทย์ สีดา เข้าร่วมอบรมกับทางรายการ และได้นำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดกับผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดนเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบติจริง จนทำให้ได้รับรางวัล ด้านการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับชุดสื่อการเรียนรู้มูลค่า 20,000 บาท และเงินสนับสนุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท จากทางรายการ Kid Rangers ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)