สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนบ้านงิ้ว รับการประเมิน ๕Q Model

โพสต์เมื่อ : 28 มี.ค. 2565 เวลา 10:20 น. IP: 180.180.235.124
แชร์ให้เพื่อน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านงิ้ว ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการศึกษา ๕Q Model สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยท่าน ดร.พิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายเมืองหนองสูง ได้ติดตาม นิเทศและประเมิน Q๑ ห้องเรียนคุณภาพ Q๒ ครูคุณภาพ Q๓ ผู้บริหารคุณภาพ Q๔ สถานศึกษาคุณภาพ และ Q๕ ผู้เรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านงิ้วขอขอบคุณ ท่าน ดร.พิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายเมืองหนองสูง ได้ให้คำแนะนำ ติชม และข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน