สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

"เปิดโลกการศึกษา IFTE มุกดาหาร" การสร้างเครื่องข่ายนวัตกรรมการศึกษา

โพสต์เมื่อ : 23 ก.ย. 2564 เวลา 09:18 น. IP: 1.0.233.165
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสำพันธ์ แก้วโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง พร้อมด้วยคุณครูอาจณรงค์ ใจสุข หัวหน้างานนโยบายและแผนโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดหาร จากศึกษาธิการจังหวัดมุกดหาร

                      วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสำพันธ์ แก้วโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง พร้อมด้วยคุณครูอาจณรงค์ ใจสุข หัวหน้างานนโยบายและแผนโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จากศึกษาธิการจังหวัดมุกดหาร พร้อมกันนี้นายสำพันธ์ แก้วโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง ได้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดโลกการศึกษา IFTE มุกดาหาร" การสร้างเครื่องข่ายนวัตกรรมการศึกษาโดยมีโรงเรียนในเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิิทยา โรงเรียนบ้านทรายทอง และโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ที่สามารถใช้นวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดมุกดหาร และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม 20 โรงเรียน ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดหาร

 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน