สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระดับท้องถิ่น โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย

โพสต์เมื่อ : 19 ส.ค. 2564 เวลา 14:33 น. IP: 1.4.186.135
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่๑๖ สิงหาคม๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำป่าหลาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำป่าหลาย กำนันตำบลคำป่าหลาย และผู้นำชุมชน ได้ประชุมเพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ และคำรับรองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน