สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร นิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2564 เวลา 14:39 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) การทบทวนการปรับหลักสูตรสถานศึกษา และการรายงาน SAR โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายการนิเทศได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ