สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19

โพสต์เมื่อ : 16 เม.ย. 2564 เวลา 10:44 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. จึงมีประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีนโยบายให้มีการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด สพฐ. เพื่อให้ สพท.ทุกเขต ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็นหลัก โดยให้ผู้บริหารและหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) ตามความเหมาะสมโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด และคำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการเป็นสำคัญ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ