สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายดงหลวงตอนบน อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education และการตัดต่อ VDO

โพสต์เมื่อ : 30 มี.ค. 2564 เวลา 14:52 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการการใช้งาน Google Apps for Education และการตัดต่อ VDO โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในรูปแบบการจัดการศึกษาตามมาตรการเว้นระยะห่างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ ทุกเวลา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการเรียนการสอน โดยการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ในทุกกระบวนวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการศึกษา ครูและนักเรียน สามารถติดต่อสื่อสารและมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีได้ทุกที่ทุกเวลาจากทุกอุปกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรในกลุ่มเครือข่าย ๑๖ โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๗ คน casino online

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)