สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านคำสร้อย

โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2567 เวลา 11:34 น. IP: 1.0.238.2
แชร์ให้เพื่อน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน)

        26 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านคำสร้อย นำโดย นายไชยา สุวะไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย

ดำเนินการเตรียมความพร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน)

และเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1.นายไชยา สุวะไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย    ประธานกรรมการ

2.นางกนกพร พั่วพันธ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ                 รองประธานกรรมการ

3.นางกิ่งแก้ว สิงห์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ

4.นางศิญาภรณ์ เผ่าภูไทย ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ

5.นางชลทิศา พวงใบดี ครูชำนาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ

6.นางธัญลักษณ์ อุคำ ครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)