สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์

วันที่โพสต์ 6 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 992 ครั้ง

สูจิบัตร ปรับปรุง 5 ตุลาคม 2559

วันที่โพสต์ 5 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1399 ครั้ง

สูจิบัตร 2559 นักเรียนปกติ (ปรับปรุง 4 ตุลาคม 2559)

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2236 ครั้ง

สูจิบัตรการแข่งขัน 25559 นักเรียนเรียนร่วม

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1254 ครั้ง

สูจิบัตรเครื่องร่อน 2559

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1130 ครั้ง

แบบกรอกคะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ฉบับแก้ไขและชี้แจงเพิ่มเติม)

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 5995 ครั้ง

รหัสโรงเรียนใช้ในการNT ,LAS และสอบป.1 - ป.4

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1620 ครั้ง

ปะหน้าคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1171 ครั้ง

คู่มือทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียน ชั้น ป .1-4 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 16 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 10123 ครั้ง

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนป.1-4

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1101 ครั้ง

การรับซีดีข้อสอบอัตนัย

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1170 ครั้ง

แบบกรอกข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียน ป.1-ป.4 สอบอ่านออกเขียนได้

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1844 ครั้ง

การคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี โรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1347 ครั้ง

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก Best Practices

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1159 ครั้ง

โปรแกรมคำนวณผล O NET ตัวบ่งชี่ที่ 5 สมศ

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 7327 ครั้ง

แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3

วันที่โพสต์ 1 พ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4019 ครั้ง

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการประเมินคุณภาพฯระดับเขตพื้นที่ LAS ปีกศ.58

วันที่โพสต์ 11 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1737 ครั้ง

แจ้งรายชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูแะลนักเรียนรับโล่ เกียรติบัตร O-NET

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1859 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 8 จาก 15 หน้า

บุคลากร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
ดร.กิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
ดร.อดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
ดร.ศิริกาญจนารัตน์ พละศึก
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์
ศึกษานิเทศก์
นางพิมสุภางค์ นามบุตร
ศึกษานิเทศก์
นายจีรศักดิ์ ยาโน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวอรพร คนสนิท
ศึกษานิเทศก์
ดร.พิไลวรรณ วะลัยสุข
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนิศรา แสงทอง
ศึกษานิเทศก์
นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์
ศึกษานิเทศก์
นายชยา ภาคภูมิ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน