สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. มุกดาหาร (ต.คำป่าหลาย)

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 4 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 44 ครั้ง

พิธีประดับอินทรธนูข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 144 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองมุกดาหาร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 43 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 41 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้น ป.๑ โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ รุ่นที่ ๗

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 32 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 42 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดงหลวง/หว้านใหญ่ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 65 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้น ป.๑ โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ รุ่นที่ ๖

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 37 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้น ป.๑ โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ รุ่นที่ ๕

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 46 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำชะอี/หนองสูง เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 50 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดอนตาลเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 62 ครั้ง

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้น ป.๑ โดยใช้คู่มือฝึก IQ รุ่น ๔

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 69 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้น ป.๑ โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ รุ่นที่ ๓

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 174 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 71 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้น ป.๑ โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ รุ่นที่ ๒

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 87 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Google Meet

วันที่โพสต์ 12 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 100 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 86 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 57 หน้า

MAIN LINK


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMsa9lnผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน