สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

อบจ.มุกดาหาร มอบเจลแอลกอฮอร์ และนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด

วันที่โพสต์ 26 มี.ค. 2563 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 33 ครั้ง

พิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อปท. ปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๘

วันที่โพสต์ 17 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 62 ครั้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ โครงการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 93 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมเยือนโรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 129 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 86 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขตตรวจราชการที่ ๑๑

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 28102 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 127 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 101 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมสถานศึกษาสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๘ ก.พ.๖๓)

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 131 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมสถานศึกษาสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๗ ก.พ.๖๓)

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 112 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมสถานศึกษาสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๖ ก.พ.๖๓)

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 90 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมสถานศึกษาสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 97 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมงานเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 133 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ศธ.

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 173 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด OBEC AWARDS

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 135 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 189 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 256 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP รุ่นที่ ๒

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 184 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 56 หน้า

MAIN LINK


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน