สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

อำเภอดอนตาล


โพสต์โดยอำเภอดอนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

โรงเรียนบ้านบาก2 ได้ร่วมแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลและเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า(Scout Ranger)

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 20 ครั้ง

ข่าวประชาสำพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกระยัง

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย บ้านหนองกระยัง ดอนตาล อ่าน 29 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย บ้านป่าไร่ ดอนตาล อ่าน 31 ครั้ง

โรงเรียนสยามกลการ4 ดำเนินการจ่ายเงินทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2563

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย สยามกลการ 4 ดอนตาล อ่าน 40 ครั้ง

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศษสนา วันมาฆบูชา

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2564 โดย สยามกลการ 4 ดอนตาล อ่าน 67 ครั้ง

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 57 ครั้ง

ข่าวประชาสำพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกระยัง

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2564 โดย บ้านหนองกระยัง ดอนตาล อ่าน 61 ครั้ง

การอบรมพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ การเตรียมเปลี่ยนผ่าน ว.17,ว.21 สู่ ว.pa/2564

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2564 โดย บ้านนาสะเม็ง ดอนตาล อ่าน 65 ครั้ง

ข่าวประชาสำพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกระยัง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย บ้านหนองกระยัง ดอนตาล อ่าน 76 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย สยามกลการ 4 ดอนตาล อ่าน 80 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบาก2

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 67 ครั้ง

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 อ่าน 60 ครั้ง

ข่าวประชาสำพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกระยัง

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2564 โดย บ้านหนองกระยัง ดอนตาล อ่าน 55 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบาก2 แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามน

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 148 ครั้ง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2564 โดย อ่าน 106 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 29 ม.ค. 2564 โดย อ่าน 112 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบาก2 ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน

วันที่โพสต์ 29 ม.ค. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 111 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบาก2 ต้อนรับ ดร.ประภาส วงศ์ไชยมี ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และการปรับภูมิทัศน์ในโ

วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 159 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 32 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน