สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

อำเภอคำชะอี


โพสต์โดยอำเภอคำชะอี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นเลิศ(Best Practice) ของผู้ผ่านการอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 48 ครั้ง

มอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดี ประพฤติดี โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 100 ครั้ง

กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 15 ส.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 129 ครั้ง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

วันที่โพสต์ 12 ส.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 183 ครั้ง

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 216 ครั้ง

จิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 237 ครั้ง

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ รับการตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 328 ครั้ง

การตรวจเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนทางไกล ช่วงสถานการณ์โควิต 19 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 300 ครั้ง

test

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2563 โดย บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี อ่าน 379 ครั้ง

test

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2563 โดย บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี อ่าน 398 ครั้ง

การประชุมผู้ปกครองระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 555 ครั้ง

การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคก่อนเข้าฤดูกาลระบาด

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2563 โดย บ้านโคก 2 คำชะอี อ่าน 453 ครั้ง

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 805 ครั้ง

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน (กสค.) ปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 2499 ครั้ง

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 402 ครั้ง

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 666 ครั้ง

ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 455 ครั้ง

รับการตรวจเยี่ยมโครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา? โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 471 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 30 หน้า

MAIN LINK 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน