สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

อำเภอคำชะอี


โพสต์โดยอำเภอคำชะอี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

จิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 2 ครั้ง

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ รับการตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 55 ครั้ง

การตรวจเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนทางไกล ช่วงสถานการณ์โควิต 19 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 85 ครั้ง

test

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2563 โดย บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี อ่าน 260 ครั้ง

test

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2563 โดย บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี อ่าน 295 ครั้ง

การประชุมผู้ปกครองระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 422 ครั้ง

การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคก่อนเข้าฤดูกาลระบาด

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2563 โดย บ้านโคก 2 คำชะอี อ่าน 324 ครั้ง

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 534 ครั้ง

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน (กสค.) ปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 1273 ครั้ง

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 259 ครั้ง

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 425 ครั้ง

ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 278 ครั้ง

รับการตรวจเยี่ยมโครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา? โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 326 ครั้ง

การอบรมโปรแกรมนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Camtasai stuio 8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 407 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 487 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 291 ครั้ง

การจัดสอบ O-Net ป.6 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 519 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 526 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 29 หน้า

MAIN LINK


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน