สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

promraksa.s@gmail.com

086-9105585

นางปาลิดา คำพิชิต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

palida@mdh.go.th

086-2268077

นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

pumpkinpee@hotmail.com

083-0424241

นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

supasuta@mdh.go.th

085-8564596

นายโกมินทร์ อุระ

ช่างไฟฟ้า ช4

kominura1965@gmail.com

084-3586944

นายสังคม กาหาวงศ์

ช่างไฟฟ้า ช4

sangkhomkahawong@gmail.com

086-8526385

นายดำรงค์ อินทร์อ่อน

ช่างไฟฟ้า ช4

Dam@mgh.go.th

087-2168758

นายภูมิชัย มหาวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว

bhumichai.c@gmail.com

088-2287211

นายประสิทธิ์ สุยอย

ลูกจ้างชั่วคราว

prasit-su@mdh.go.th

092-0599515

นายประเดิม เมืองโคตร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

praderm.m@mdh.go.th

084-2211047

นายประจวบ สบู่ทอง

พนักงานอาคารสถานที่

prajuab.s@mdh.go.th

089-2426411

นายสายทอง บุทธิจักร์

ช่างทั่วไป

saithong.b@mdh.go.th

093-4570493

นางสมปอง จงราช

พนักงานทำความสะอาด

sompong.j@mdh.go.th

080-7392268

นางอรัญญา เมืองโคตร

ลูกจ้างชั่วคราว

aranya.m@mdh.go.th

063-4932180

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน