สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

pada5189@hotmail.com

091-3478639

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

mitputhai@hotmail.com

0616958860

นางปราณี เผ่าเพ็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

pra_ne@hotmail.com

085-0086478

นางสุรีพร ที่ดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

t_sureepon@gmail.com

093-2150904

นางสาวอนง เสียงเพราะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

anong_26@hotmail.com

080-1887947

นางขวัญกมล จันปุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

kwunnc@gmail.com

084-4708193

นางทวินันท์ ไชยมาโย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

musicjum@hotmail.com

086-8559024

นางปาริชาติ รอบคอบ

นักทรัพยากรบุคคล

pattana.muk@gmail.com

085-7553366

นางสาวพรรมณี นาโสก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

tun25-26@hotmail.com

064-7496932

นายวีระเดช กุลวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

weeradech@mdh.go.th

095-2256751

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน