สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้น ป.๑ โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ รุ่นที่ ๑

วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 76 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2563 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 81 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID - 19

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 108 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID - 19

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 154 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร แจกหน้ากากอนามัยให้บุคลากร ป้องกัน COVID-19

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 139 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัดร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่โพสต์ 30 เม.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 396 ครั้ง

การประชุมตรวจสอบอุปกรณ์ของตัวอย่างระบบอินเทอร์เน็ต Cluster 11

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 581 ครั้ง

ประชุมทางไกลพิจารณาผลการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 537 ครั้ง

อบจ.มุกดาหาร มอบเจลแอลกอฮอร์ และนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด

วันที่โพสต์ 26 มี.ค. 2563 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 611 ครั้ง

พิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อปท. ปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๘

วันที่โพสต์ 17 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 566 ครั้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ โครงการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 582 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมเยือนโรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 657 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 407 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขตตรวจราชการที่ ๑๑

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 28372 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 338 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 441 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมสถานศึกษาสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๘ ก.พ.๖๓)

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 451 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมสถานศึกษาสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๗ ก.พ.๖๓)

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 374 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 57 หน้า

MAIN LINK


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMsa9lnผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน