สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา อบรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

โพสต์เมื่อ : 22 ก.พ. 2564 เวลา 15:44 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม "การใช้งาน Google Apps for Education" โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนาได้ตระหนักถึงความจำเป็นในรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และมีทักษะในการใช้งาน Google Classroom สามารถสร้างห้องเรียนและบทเรียน และสอนนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่นำมาใช้ร่วมกับ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนละ ๒ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ