สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ศธ.

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 4 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด OBEC AWARDS

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 21 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 38 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 104 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP รุ่นที่ ๒

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 79 ครั้ง

การกำกับ ติดตาม และนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 121 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ระยะที่ ๔

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 78 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมการทดสอบ O-NET

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 118 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับรางวัลชนะเลิศร้านนิทรรศการในงานกาชาด จ.มุกดาหาร ปี ๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 65 ครั้ง

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 27 ม.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 109 ครั้ง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ๔/๖๓

วันที่โพสต์ 23 ม.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 92 ครั้ง

รร.บ้านหว้านใหญ่ รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 124 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ทำบุญเลี้ยงพระและมอบทุนการศึกษา

วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 114 ครั้ง

รร.อนุบาลมุกดาหาร รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 157 ครั้ง

งานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 16 ม.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 252 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 147 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร แข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูอำเภอเมือง ๕ เครือข่าย

วันที่โพสต์ 27 ธ.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 324 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ลงนาม MOU ขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 161 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 50 หน้า

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน