สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร ร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

โพสต์เมื่อ : 24 ธ.ค. 2563 เวลา 11:24 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ สืบเนื่องจากวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ประกอบกับได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดี รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านคำอาฮวน-ศรีสุราษฎร์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ