สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นาวสาวสุวิมล คนไว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

โพสต์เมื่อ : 26 มิ.ย. 2563 เวลา 20:36 น. IP: 49.49.89.42
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ ..เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้รับความอนุเคราะห์ จาก อบจ.มุกดาหาร กองช่าง ฝ่ายสาธารณภัยฯ ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ในอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวรรอบๆโรงเรียน ... ..เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้รับความอนุเคราะห์ จาก ผอ.รพ.สต.บ้านแก้ง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้มาพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวรรอบๆโรงเรียน... ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ