สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ รร.บ้านหนองคอง คัดกรองนักเรียนทุน "ครูรัก(ษ์)ถิ่น"

โพสต์เมื่อ : 24 ต.ค. 2562 เวลา 14:33 น. IP: 110.78.183.47
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านหนองคอง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรองและพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุน โดยโรงเรียนบ้านหนองคองได้รับการจัดสรรทุน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา ในการนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน นักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลของนักเรียนผู้ขอรับทุน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ