สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

พิธีเปิดนิทรรศการ โครงการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 100 ครั้ง

การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 250 ครั้ง

การอนุญาตให้คณะบุคคลใช้พื้นที่สถานศึกษาทำกิจกรรม

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 189 ครั้ง

ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2563 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 207 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดระบบบริหารงาน กลุ่มอำนวยการ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 142 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 139 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 222 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 166 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 217 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 81 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประสานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 97 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 97 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานช่วยอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 83 ครั้ง

ประกาศมาตรการองค์กรในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1178 ครั้ง

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1358 ครั้ง

ประกาศ มาตรการการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1329 ครั้ง

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ ๑๖๗/๒๕๖๑

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1773 ครั้ง

บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 912 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน