สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ปาริชาติ รอบคอบ


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดระบบบริหารงาน กลุ่มอำนวยการ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 102 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 107 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 105 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 95 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 88 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 52 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประสานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 61 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 55 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน งานช่วยอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 52 ครั้ง

ประกาศมาตรการองค์กรในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 871 ครั้ง

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1087 ครั้ง

ประกาศ มาตรการการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1234 ครั้ง

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ ๑๖๗/๒๕๖๑

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 1570 ครั้ง

บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 828 ครั้ง

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 563 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 650 ครั้ง

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.)

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2561 โดย ปาริชาติ รอบคอม อ่าน 899 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน