+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 17 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 หน้าต่อไป>>
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ date_range 12 ธ.ค. 2562 เวลา 10:07:04 น.
เชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ date_range 06 ธ.ค. 2562 เวลา 11:23:34 น.
ขอความอนุเคราะห์ข่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย date_range 06 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40:27 น.
ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ date_range 05 ธ.ค. 2562 เวลา 21:02:23 น.
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา date_range 04 ธ.ค. 2562 เวลา 14:43:20 น.
ขอเชิญเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม และหอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ date_range 02 ธ.ค. 2562 เวลา 16:30:53 น.
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) date_range 29 พ.ย. 2562 เวลา 13:57:15 น.
ประกาศการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ปี 2562 date_range 29 พ.ย. 2562 เวลา 13:21:53 น.
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563 date_range 29 พ.ย. 2562 เวลา 12:00:43 น.
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) date_range 29 พ.ย. 2562 เวลา 10:41:17 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ date_range 27 พ.ย. 2562 เวลา 14:20:07 น.
ส่งประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร date_range 25 พ.ย. 2562 เวลา 15:33:26 น.
อนุญาตไปราชการ date_range 25 พ.ย. 2562 เวลา 15:07:15 น.
ขอเชิญประชุม date_range 25 พ.ย. 2562 เวลา 10:44:01 น.
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา date_range 22 พ.ย. 2562 เวลา 16:04:59 น.
การจัดทำพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 date_range 22 พ.ย. 2562 เวลา 14:07:10 น.
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 date_range 21 พ.ย. 2562 เวลา 09:15:36 น.
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน date_range 18 พ.ย. 2562 เวลา 16:00:21 น.
ขอเชิญประชุม date_range 18 พ.ย. 2562 เวลา 10:28:05 น.
การประชุมชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบ Teleconference date_range 15 พ.ย. 2562 เวลา 16:22:31 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 17 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 หน้าต่อไป>>