สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ให้กับ ร.ร.ในสังกัด (รุ่นที่ ๑)

โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2565 เวลา 11:25 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ให้กับ ร.ร.ในสังกัด (รุ่นที่ ๑)

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุม "การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การกำกับติดตาม และการปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร กล่าวให้การต้อนรับประธาน และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมฯ ไว้ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการค่าพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. เพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาค สามารถเบิกจ่ายงบประมาณทันตามกำหนดเวลา งบประมาณไม่ตกหล่น

๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัสดุมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

โดยการประชุมฯ แบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ ผู้เข้าประชุม ๙๖ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ผู้เข้าประชุม ๙๑ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร และบุคลากร สพป.มุกดาหาร มาเป็นวิทยากร สำหรับประชุมฯ ในครั้งนี้

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/bjY5vja41Ji5dgP66

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน