สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยโดยใช้ RDG MODEL

โพสต์เมื่อ : 14 ก.ค. 2564 เวลา 14:29 น. IP: 1.2.161.12
แชร์ให้เพื่อน

ความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบ DRG MODEL ส่งผลให้เกิดผลการดำเนินกิจกรรม 3 ด้าน ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านครูผู้สอน ด้านโรงเรียน เพื่อดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนด้วยรูปแบบการนิเทศ โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาครู ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น เป็นต้น