สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2567 เวลา 10:56 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีผู้ดูแลโครงการฯ ประจำโรงเรียน เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ คน
โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุตามวัตถประสงค์ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ๔ ด้าน คือ มีทัศคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมวิถีคนดี คุณธรรมนำชีวิต หนึ่งผู้เรียนหนึ่งอาชีพ และจิตอาสาด้วยหัวใจ

ภาพ/เรียบเรียง : สิทธิชัย  มุทุกันต์
ข่าว : เณริศรา  ว่องไว

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)