สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

อำเภอดงหลวง


อำเภอดงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอดงหลวง

เลือกหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอหว้านใหญ่อำเภอดงหลวงอำเภอหนองสูงกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานีข่าว สพป. มุกดาหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผังโครงสร้างบุคลากรการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.มุกดาหารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีหน่วยตรวจสอบภายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.มุกดาหารขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.มุกดาหารคู่มือการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหารการป้องกันการทุจริตแผนการบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมความโปร่งใสหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ครูชวนวิ่ง

อำเภอดงหลวง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว รับการประเมินโครงการ "สุขาดี มีความสุข"

โรงเรียนห้วยตาเปอะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว จัดกิจกรรม โครงการ "เสริมสร้างผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข สู่ภาวะผู้นํา"

โรงเรียนห้วยตาเปอะดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2567

โรงเรียนห้วยตาเปอะดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดำเนินกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม น้อมนำพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านหนองยาง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยาง

โรงเรียนบ้านหนองยาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนห้วยตาเปอะ ให้การอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมกีฬาสามวัยฯ

โรงเรียนห้วยตาเปอะ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

กิจกรรมเข้าเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 40 หน้า

MAIN LINK