ศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์ความปลอดภัย MdH Safety Center

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีเจตนารมณ์ในการดูแล ห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรในสังกัด และได้มีการเปิดระบบรับแจ้งเหตุ เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยท่านสามารถแจ้งเหตุทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ https://www.mdh.go.th/mdh-safety-center เพื่อทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนครับ
เข้าสู่ระบบที่นี่