ศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์ความปลอดภัย MdH Safety Center

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีเจตนารมณ์ในการดูแล ห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรในสังกัด และได้มีการเปิดระบบรับแจ้งเหตุ เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยท่านสามารถแจ้งเหตุทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ https://www.mdh.go.th/mdh-safety-center เพื่อทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

เรื่องที่แจ้ง

* หมายถึง ต้องใส่ข้อมูล

กรุณาระบุชื่อของท่าน โดยข้อมูลนี้ สพป.มุกดาหารจะปกปิดข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

ตัวอย่าง 0811234567

รหัสยืนยัน ใส่รหัสนี้ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันการแจ้งเหตุด่วน เพื่อส่งให้ผู้รับผิดชอบของ สพป.มุกดาหาร ดำเนินการต่อไป