ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรุณาเลือกโรงเรียน

ตัวอย่าง สัญญาณขาดหาย / ไม่สามารถรับสัญญาณได้ / เสียงไม่มี เป็นต้น

ตัวอย่าง นายสมชาย ใจดี

ตัวอย่าง 0811234567

ข้อมูลการแจ้งซ่อม (สถานะรอซ่อม)

บ้านกุดแข้

3 มี.ค. 2566

ทดสอบส่งระบบครับ

อดิศร ก้อนคำ 0813431047

× Avatar

บ้านนาหลัก

26 ม.ค. 2566

ระบบการรับส่งสัญญาณขาดหายไม่สามารถรับสัญญาณได้

นายธีรกร เชื้อคำจันทร์ 0892213840

× Avatar

บ้านโค้งสำราญ

7 ก.ย. 2565

สัญญาณขาดหาย

นายสมชาย ใจดี 0811234567

× Avatar

บ้านท่าห้วยคำ

23 ก.ค. 2565

ไมาสามารถรับสัญญาณได้

นายวินิจ สอนพงษ์ 0966934963

× Avatar