+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 71 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 หน้าต่อไป>>
ขอเชิญประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 date_range 25 ต.ค. 2564 เวลา 15:16:07 น.
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 date_range 25 ต.ค. 2564 เวลา 15:03:18 น.
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ date_range 25 ต.ค. 2564 เวลา 11:39:24 น.
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 date_range 19 ต.ค. 2564 เวลา 16:45:06 น.
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่งไปจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2564) date_range 19 ต.ค. 2564 เวลา 16:18:37 น.
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 19 ต.ค. 2564 เวลา 09:25:33 น.
การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 date_range 15 ต.ค. 2564 เวลา 21:23:44 น.
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “ไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ ๕” date_range 15 ต.ค. 2564 เวลา 15:04:44 น.
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 date_range 12 ต.ค. 2564 เวลา 11:29:41 น.
ขอความร่วมมือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล date_range 08 ต.ค. 2564 เวลา 16:17:37 น.
แจ้งผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2564 date_range 08 ต.ค. 2564 เวลา 16:13:00 น.
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัยโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. date_range 08 ต.ค. 2564 เวลา 15:53:10 น.
แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันมิให้หนังสือที่มีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคง และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของชาติเข้าสู่หน่วยงานและสถานศึกษาเรียน date_range 07 ต.ค. 2564 เวลา 14:47:11 น.
ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 date_range 06 ต.ค. 2564 เวลา 16:03:13 น.
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย date_range 05 ต.ค. 2564 เวลา 17:22:48 น.
ขออนุญาตให้นักศึกษาทำการเก็บรวบรวมข้อมูล date_range 05 ต.ค. 2564 เวลา 17:11:44 น.
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีศึกษา 2564 date_range 05 ต.ค. 2564 เวลา 15:02:53 น.
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 date_range 04 ต.ค. 2564 เวลา 16:40:48 น.
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 date_range 04 ต.ค. 2564 เวลา 16:29:42 น.
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) date_range 04 ต.ค. 2564 เวลา 14:23:38 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 71 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 หน้าต่อไป>>