+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมงานสภากาแฟสองแผ่นดิน
15 มี.ค. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

การให้บริการออนไลน์

ผู้บริหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ดร.อภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.อดิศร ก้อนคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

ผลสอบ RT ป.1

ผลสอบ NT ป.3

ผลสอบ O-NET ป.6

ผลสอบ O-NET ม.3

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บทความการติดตามค้นหา เด็กออกกลางคัน

23 มี.ค. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

15 มี.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสพป.มุกดาหาร
31 มี.ค. 2566
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
29 มี.ค. 2566
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บทความการติดตามค้นหา เด็กออกกลางคัน
23 มี.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประเกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสพป.มุกดาหาร
20 มี.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสพป.มุกดาหาร
20 มี.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566
17 มี.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ขรก.ฯ ไปบรรจุและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
16 มี.ค. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
15 มี.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสพป.มุกดาหาร
10 มี.ค. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
1 มี.ค. 2566

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
date_range11 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
date_range20 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
date_range9 ธ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
date_range2 ธ.ค. 2564

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.มห.

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕"
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑ - ๔๐ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัด สพป.มุกดาหาร ครั้งที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑ - ๔๐ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัด สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบคุคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.มุกดาหาร


คู่มือแนวทางการดำเนินงานรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 (น.ส.สุ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.มุกดาหาร

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ(ราเชนทร์ มหานิล)

คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ฉบับปรับปรุง ปี 2564

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

คู่มือการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือแนวทางการดำเนินงานรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 (น.ส.สุ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.มุกดาหาร
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ(ราเชนทร์ มหานิล)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ฉบับปรับปรุง ปี 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
คู่มือการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

การป้องกันการทุจริตสพป.มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
มาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ.2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สพป.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงบประมาณ

รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (2562-2565) ทบทวน 2565
แผนการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ (แสดงผลแบบสุ่ม)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.๒๕๕๓
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕

ข่าวการศึกษา