ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การให้บริการออนไลน์

ITA2024

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT(2))
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้บริหาร

นายมงคล รุ่งสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางปาลิดา คำพิชิต
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายราเมศ โภคสวัสดิ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.อภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวกิ่งปวีร์ ทิวาพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดร.อดิศร ก้อนคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

ผลสอบ RT ป.1

ผลสอบ NT ป.3

ผลสอบ O-NET ป.6

ผลสอบ O-NET ม.3

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567

15 พ.ค. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากวาตภัย

30 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากอัคคีภัย

30 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันภัยจากมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร
15 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567
15 พ.ค. 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน
กำชับการใช้จ่ายเงินและการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน สถานศึกษาในสังกัด
13 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ์สถานศึกษา ปี 2567
12 พ.ค. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวทางการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด
7 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
6 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)
1 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
30 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากวาตภัย
30 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากอัคคีภัย
30 เม.ย. 2567

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ์สถานศึกษา ปี 2567
date_range12 พ.ค. 2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
date_range6 พ.ค. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)
date_range1 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
date_range30 เม.ย. 2567

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.มห.

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.มุกดาหาร


คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.สุลักขณา รักษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือแนวทางการรับนักเรียน

คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์)
คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.สุลักขณา รักษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือแนวทางการรับนักเรียน
คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์)

การป้องกันการทุจริตสพป.มุกดาหาร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (สพป.มุกดาหาร)
สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting

แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงบประมาณ

แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ (แสดงผลแบบสุ่ม)

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การพัฒนาบุคลากร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

ข่าวการศึกษา