ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การให้บริการออนไลน์

ผู้บริหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.อภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ดร.อดิศร ก้อนคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

ผลสอบ RT ป.1

ผลสอบ NT ป.3

ผลสอบ O-NET ป.6

ผลสอบ O-NET ม.3

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566

11 ก.ย. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566

11 ส.ค. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566

10 ก.ค. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566
11 ก.ย. 2566
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมาตรการความปลอดภัย ศป.สพป.มุกดาหาร
23 ส.ค. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566
11 ส.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.มุกดาหาร
10 ส.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.มุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2566
25 ก.ค. 2566
กลุ่มนิเทศฯ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565
19 ก.ค. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566
10 ก.ค. 2566
กลุ่มนโยบายและแผน
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2567
10 ก.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย/โอน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (๒) สังกัด สพป.มุกดาหาร
6 ก.ค. 2566
กลุ่มนิเทศฯ
แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ก.ค. 2566

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566
date_range24 ส.ค. 2566
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2566
date_range23 ส.ค. 2566
ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.มุกดาหาร
date_range10 ส.ค. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา
date_range7 ส.ค. 2566

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.มห.

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.มุกดาหาร


คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา นายเสถียร ถิ่นมุกดา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการจำหน่ายนักเรียน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประสานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน

คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา นายเสถียร ถิ่นมุกดา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการจำหน่ายนักเรียน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน งานข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานประสานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน
คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่

การป้องกันการทุจริตสพป.มุกดาหาร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (สพป.มุกดาหาร)
สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting

แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงบประมาณ

แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ (แสดงผลแบบสุ่ม)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การพัฒนาบุคลากร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

ข่าวการศึกษา