สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมสื่อสรา้งสรรค์และโครงการฝึกอาชีพ ของขวัญปีใหม่ จาก มูลนิธิ ซีซีเอฟเพื่อเด็กและเยานจังหวัดมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 27 ธ.ค. 2564 เวลา 09:11 น. IP: 49.49.79.129
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 มูลนิธิ ซีซีเอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร มอบสื่อสร้างสรรค์พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ และของขวัญปีใหม่ สำหรับนักเรีัยนโรงเรียนบ้านคำป่าหลาย โดยคุณ ปทุม แตงสี เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานโครงการ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน