สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

"ข้อสอบอัตนัย" พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย

โพสต์เมื่อ : 15 ต.ค. 2564 เวลา 02:55 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้นำข้อสอบรูปแบบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึง ปัจจุบัน จากการตรวจข้อสอบอัตนัย สทศ. ได้สรุปข้อค้นพบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยทำการวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่การใช้ภาษาไทยของนักเรียนขึ้น

www.niets.or.th/uploads/content_pdf/pdf_1633591743.pdf 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน