สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์เมื่อ : 1 เม.ย. 2564 เวลา 14:32 น. IP: 183.88.239.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. จิตอาสา ครูสอนศีล ๕ องค์กรบ้านเกื้อรัก จังหวัดมุกดาหาร นำโดย ท่าน ผอ.จิรวัฒน์ ผิวงาม พร้อมด้วย นางวรกานต์ ผิวงาม นางอุษณีย์ จันทร์แฝง นางดวงใจ สีจันมา ได้เข้าพบ ท่านนายอำเภอดอนตาล ท่านวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ เพื่อเรียนเชิญท่านเป็น พ่อแบบ ในการดำเนินโครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่านนายอำเภอให้ความสนใจ และ ถามถึงวิธีการดำเนินโครงการฯ อย่างละเอียด เพื่อวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมของอำเภอดอนตาลต่อไป

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


โรงเรียนสยามกลการ 4 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

[ 28]

โรงเรียนบ้านบาก2 นำโดยผู้อำนวยการวิบูลย์ ราชอุดม รองผู้อำนวยการนางสาวดารากร โพธิ์ไทรย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรี

[ 31]

โครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

[ 52]

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน มอบชุดผ้าห่มกันหนาว โต๊ะเก้าอี้ โคมไฟสำหรับทำการบ้านและการอ่านหนังสือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

[ 39]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ครั้งที่ 5/2564

[ 47]