สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2564 เวลา 11:17 น. IP: 122.155.46.73
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาลัย นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี การใช้จ่ายเงินของโรงเรียน และข้อเสนอแนะจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายละ ๒ คน รวมจำนวน ๓๘ คน ทั้งนี้ ตัวแทนแต่ละกลุ่มเครือข่ายฯ ที่เข้ารับการอบรม จะได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ราชการกำหนดต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ