สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2

โพสต์เมื่อ : 25 มี.ค. 2564 เวลา 04:55 น. IP: 223.206.228.215
แชร์ให้เพื่อน

          วันที่ 24  มีนาคม  2564  เวลา 13.00 น  นายวรรณสิทธิ์   คำเพราะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา อำเภอหนองสูง ซึ่งในการนี้ มีนายมนตรี  ลาดนาเลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.วิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  นางสาวพรรมณี  นาโสก นักวิชาการบุคคล  ดร.คมกริช  ไชยทองศรี และ
ดร.พิไลวรรณ วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการออกประเมินโรงเรียนในครั้งนี้  โดยมี นายบรรดิฐ แก้วศรีนวม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2
ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา  คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายฯ และคณะครู บุคลากร รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  และบรรยากาศประเมินโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2  เป็นแบบกัลยาณมิตร
       ทางเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษาและโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง และจะนำข้อเสนอแนะและคำแนะนำไปปรัปรุง
และพัฒนางานของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2

[ 82]

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน เครือข่ายคีรีวงศึกษา

[ 73]

ประกาศโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงและบ้านคันแท เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

[ 334]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านวังไฮ

[ 428]

ประกาศโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงและบ้านคันแท เรื่องรายชื่อสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

[ 316]