สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมงาน "๒๕๐ ปี รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร"

โพสต์เมื่อ : 22 ก.ย. 2563 เวลา 14:58 น. IP: 171.103.26.42
แชร์ให้เพื่อน

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมงาน "๒๕๐ ปี รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร" ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานจัดงาน โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนได้รวมพลังความสามัคคี สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีและเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานที่โดดเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนในจังหวัดมุกดาหารให้เป็นต้นแบบการทำความดี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานคุณธรรมของบุคคล องค์กร/หน่วยงานต้นแบบ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ