สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร พัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์เมื่อ : 3 ก.ย. 2563 เวลา 11:43 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยพัฒนาผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒๘ คน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕๓ คน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ ๙ -๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถานศึกษาที่กำหนด และระยะที่ ๓ การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สล็อต

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ