สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เครือข่ายดงหลวง

โพสต์เมื่อ : 2 ก.ย. 2563 เวลา 20:29 น. IP: 110.78.181.213
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานนำคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะนิเทศจากเครือข่ายคำชะอีคำบก ๑๑ โรงเรียน จำนวน ๔๓ คน โดยแบ่งเป็น ๗ สาย ภาคเช้าออกนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โดยการสังเกตการสอนของครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สังเกตกิจกรรมการมาเรียน การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนิเทศติดตามงานตามนโยบายของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง จำนวน ๑๔ โรงเรียน และภาคบ่ายการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นำกล่าวปฏิญญาและลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model สะท้อนผลการนิเทศในภาพรวมของเครือข่าย และการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-net,NT เต็มร้อย และคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเครือข่าย และมอบธงเกียรติยศโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-net,NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและบรรลุเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษา (ขอบคุณภาพ : อดิศร ก้อนคำ /คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร)

สล็อตออนไลน์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ