สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เครือข่ายสะพานมิตรภาพ

โพสต์เมื่อ : 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:43 น. IP: 110.78.183.36
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานนำคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะนิเทศจากเครือข่ายดงหลวงตอนบน จำนวน ๕๘ คน โดยแบ่งเป็น ๖ สาย ภาคเช้าออกนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โดยการสังเกตการสอนของครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สังเกตกิจกรรมการมาเรียน การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนิเทศติดตามงานตามนโยบายของโรงเรียนในเครือข่ายสะพานมิตรภาพ จำนวน ๑๒ โรงเรียน และภาคบ่ายร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model ที่โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กล่าวปฏิญญาและลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model สะท้อนผลการนิเทศในภาพรวมของเครือข่าย และการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-net,NT เต็มร้อย และคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเครือข่าย และมอบธงเกียรติยศโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-net,NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและบรรลุเป้าหมายของเขตพื้นที่

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ