สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ประเมินการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในการเฝ้าระวังและรับมือกับโรคโควิด- 19

โพสต์เมื่อ : 24 มิ.ย. 2563 เวลา 22:57 น. IP: 159.192.176.252
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียน รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในการเฝ้าระวังและรับมือกับโรคโควิด- 19 การเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 จากคณะกรรมการตรวจและประเมินความพร้อมสถานศึกษาในอำเภอหว้านใหญ่ ชุดตรวจและประเมินสถานศึกษาในเขตตำบลดงหมู ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์คำแนะนำและให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของลูกๆนักเรียนในครั้งนี้

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ