สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID - 19

โพสต์เมื่อ : 28 พ.ค. 2563 เวลา 11:58 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ประกอบด้วย นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางยุพิน บุญวิเศษ นักวิชาการศึกษา ในการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การตรวจสอบความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ พร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ