สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.มุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัดร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์เมื่อ : 30 เม.ย. 2563 เวลา 11:59 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในเรื่องทิศทางการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ