สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เผยแพร่ผลงานของนางสาวหฤทัย บุญประดับ

โพสต์เมื่อ : 18 เม.ย. 2563 เวลา 16:10 น. IP: 49.49.73.85
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยนางสาวหฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบานนาต้นจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบานนาต้นจั่น และ การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบานนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงได้ขอความอนุเคราะหืเผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจได้ศึกษา