สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมเยือนโรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี

โพสต์เมื่อ : 13 มี.ค. 2563 เวลา 12:52 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษา ตามโครงการเยี่ยมเยือนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษา เพื่อสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยเน้นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และองค์คณะบุคคล ในการส่งเสริมสนับสนุน และนำเสนอข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเทสซอรี ซึ่งเน้นให้เด็กเรียนด้วยร่างกาย การฝึกฝนทางประสาทสัมผัส กิจกรรม เด็กได้เรียนรู้ทุกอย่างผ่านมือตัวเองจากการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ มีอิสระในการหยิบจับอุปกรณ์ที่สนใจ หากทำไม่ได้ เด็กจะนำไปเก็บและหยิบอุปกรณ์ชิ้นอื่นมาแทน ทั้งนี้ การฝึกฝนจากอุปกรณ์ที่ง่ายไปสู่อุปกรณ์ที่ยากเป็นไปตามพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้รับการฝึกให้มีคุณภาพพื้นฐานทางสังคม มีสติปัญญา ความสามารถในการแยกแยะ ความคิดริเริ่ม การเลือกอย่างอิสระ และมีอารมณ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ